MTP İlk MKYK Toplantımız, MV Adaylıkları ve Yeni MKYK üyelerimiz

Sevgili eTürkiye Vatandaşları;

Gerçekleştirmiş olduğumuz mkyk toplantısında aldığımız kararları , parti tüzüğümüzü ve yeni mkyk üyelerimizi sizlere bildiriyoruz.

Parti Başkanı
Soliders_of_Besiktas

Parti Tüzüğü : http://wp.me/pVS63-c

Parti Milletvekili Aday Başvuru Linki : http://bit.ly/mtpva

MKYK ÜYELERİ

1.MooN-StaR
2.BattalGazi*
3.Soliders_of_Besiktas
4.burakkocamis
5.byoras
6.Kemal Ergenekon
7.muratt61
8.Murathan66
9.KemanKesh
10.Cihan-ı Derya
11.polatcan
12.panturkiye
13.Kereviz
14.sincee1453

15.Suleyman Shah*

*Yeni MKYK üyelerimiz.


Merkez Türkiye Partisi Disiplin Kurulu

Asil Üyeler
1. Soliders_of_Besiktas (Parti Başkanı)
2. Cihan-i Derya
3. Kemal Ergenekon
4. Kemankesh
5. MuraTt61
6. Burakkocamis

Yedek Üyeler
1. byoras
2. Sincee1453

Reklamlar
Kategoriler:Parti Haberleri

MTP Yardım Kampanyası (Ekmek, Gift)

Sevgili eTürkiye vatandaşları;

Parti üyelerimize özel yardım kampanyamız an itibari ile başlamıştır. Gift ve Ekmek ile sadece ihityaç sahiplerine yardım yapılacaktır.

Günde en az 50 gift ve 50 ekmek dağıtılacaktır. Bütçemize göre dağıtılacak ekmekler q1-q2-q3 olarak sınıflandırılmıştır.

Her ay 1 üyemize, yapacağımız çekiliş ile q1 ev veriyoruz.

Not: “Ben partiye gireyim gifti alıp çıkarım” düşüncesiyle partimize üye olmayı düşünen arkadaşlara da buradan bir mesajım olacak.
KENDİNİZ KAYBEDERSİNİZ.
Bizim amacımız partimizi eTürkiye’nin güçlü yumruğu haline getirmektir. Bunun içinde siz değerli üyelerimize ihtiyacımız vardır.

Hep birlikte güçlü-sözügeçen-bağımsız eTürkiye için.

İhtiyaç Sahipleri Başvurularını Parti Organizasyonuna Özel Mesaj İle Yapabilirler.

Merkez Türkiye Partisi Adına Başkan
Soliders_of_Besiktas

Parti Anasayfamız:
http://www.erepublik.com/tr/party/merkez-turkiye-partisi-751/1

Msn grubumuz:
group1287467@groupsim.com

Millet Vekili Seçimleri İçin Adaylık Başvurusu:
http://bit.ly/mtpva

Kategoriler:Parti Haberleri

Merkez Türkiye Partisi Tüzüğü

Madde 1. Partinin adı

Partinin adı “Merkez Türkiye Partisi”dir. Kısa yazılışı “MTP”dir.

Madde 2. Partinin logosu

Sonra yapılacak.

Madde 3. Partinin siyasi görüşü

a-      Merkez Türkiye Partisi siyasi görüş olarak merkez sağ benimsemiştir.

b-      Parti programı ve mevcut siyasi durum hakkında parti görüşleri parti resmi yayın organından vatandaşlara ve üyelere duyurulur. Parti genel başkanı dilerse duyuları kendi gazetesinden yapabilir. Bu durumda genel başkanın gazetesinden yapılan duyurular parti resmi duyuruları olarak kabul edilir.

c-      Parti üyelerinin gerçek yaşamdaki görüşleri oyun içerisinde referans alınamaz.

Madde 4. Parti Başkanı

a-      Merkez Türkiye Partisi Başkanı parti MKYK (Merkez Karar ve Yürütme Kurulu) tavsiyesiyle aday gösterilerek her ayın 15. günündeki parti üyeleri tarafından demokratik seçimlerle başa getirilir.

b-      MKYK tarafından tavsiye edilmeyen adaylar desteklenemez. Bu adayları destekleyen üyeler disiplin kuruluna sevk edilir.

c-      Parti başkanlığına MKYK rızası ve izni haricinde aday olan kişiler disiplin kuruluna sevk edilir.

d-     Parti Başkanı MKYK ve Disiplin Kurulu doğal üyesidir.

e-      Parti başkanı MKYK üye tam sayısının 2/3’ünün ve üye tam sayısının 4/3’ünün oyu ile görevlerinden uzaklaştırılabilir.

Madde 5. Parti Başkanının Görev Süresi

a-      Merkez Türkiye Partisi Başkanı parti teamülleri gereği 1 ay boyunca görev yapar.

b-      Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu gerek gördüğü hallerde mevcut başkanın 1 dönem daha başkanlık yapmasını tavsiye edebilir. Bu durum haricinde parti üyeleri 2 dönem üst üste başkanlık yapamazlar.

Madde 6. MKYK – Merkez Karar ve Yürütme Kurulu

a-      Partinin politikasını belirleyen organdır.

b-      Parti kurucularının tamamı MKYK’nın doğal üyesidir. Parti kurucularından 2 kişinin teklifi ve oylamada salt çoğunluk ile parti üyelerinden MKYK’na atama yapılabilir.

c-      Parti Başkanı görev süresi boyunca MKYK doğal üyesidir.

d-     MKYK kararları tüm parti üyeleri, parti milletvekilleri ve parti başkanı için bağlayıcıdır.

e-      MKYK kararlarını uygulamayan parti başkanı, üyeler ve milletvekilleri parti disiplin kuruluna sevk edilir.

Madde 7. MKYK üyeleri görev süresi

a-      MKYK üyeleri kendi rızaları ile istifa etmedikleri sürece bu kurulun üyesi olarak kalırlar.

b-      MKYK doğal üyesi olmayan parti başkanının görev süresi sona erdiğinde MKYK üyeliği de sona erer. Ancak kurul 6. Maddenin “b” bendi hükmünce başkanı üye olarak tekrar atayabilir.

c-      MKYK üyeleri, üye salt çoğunluğunun teklifi (üye tam sayısının yarısından 1 fazlası)ve nitelikli çoğunluğun (üye tam sayısının 2/3’ün den 1 fazlası) oyu ile MKYK’dan uzaklaştırılabilir.

d-     Parti üyeliğinden ayrılan MKYK üyesinin kurul üyeliği de sona erer.

Madde 8. Disiplin Kurulu

a-      Disiplin kurulu, parti içi disiplinini ve tüm üyelerin parti tüzüğüne ve oyun kurallarına uyumlarını sağlamakla görevlidir.

b-      Disiplin kurulu, parti başkanı ve MKYK tarafından atanan 5 asil 2 yedek parti üyesinden oluşur.

c-      Disiplinsizliği görülen üyeleri disiplin kurulu üyelerinin tamamı oy birliğiyle disipline sevk edebilir.

d-     Parti Başkanı tüzüğü ihlal ettiğini düşündüğü üyeleri disiplin kuruluna sevk edebilir.

e-      MKYK üyeleri parti başkanı dahil olmak üzere tüm üyeleri salt çoğunluk kararı ile disiplin kuruluna sevk edebilir.

f-       Disiplin kurulunca verilen cezalar sorgulanamaz. Disiplin kurulu üyeleri ceza ve yaptırımları şahsi görüşlerine göre değil, parti çıkarlarını ve ahlaki kaideleri göz önünde bulundurarak vermekle yükümlüdür.

g-      Disiplin kurulu üyeleri MKYK salt çoğunluğunun teklifi ile disipline sevk edilebilir.

h-      Disipline sevk edilen Disiplin Kurulu üyesinin üyeliği düşer ve yerine 1. yedek üye otomatik olarak atanır.

i-        Disiplin Kuruluna sevk edilen MKYK üyesinin görev yetkileri aklanana kadar dondurulur.

j-        Disiplin kurulu, işlenen kusurun, oyun kuralı ihlalinin veya tüzük ihlalinin derecesine göre parti üyelerine para cezası, kınama, uyarı, görevden alma, ihraç gibi yaptırımlar uygulama yetkisine sahiptir.

Madde 9. Disiplin Kurulu görev süresi

a-      Disiplin Kurulu üyeleri kendi rızaları ile istifa etmedikleri sürece bu kurulun üyesi olarak kalırlar.

b-      Disiplin kurulu üyeleri MKYK üye salt çoğunluğunun teklifi (üye tam sayısının yarısından 1 fazlası)ve nitelikli çoğunluğun (üye tam sayısının 2/3’ün den 1 fazlası) oyu ile görevlerinden uzaklaştırılabilir.

c-      Parti üyeliğinden ayrılan disiplin kurulu üyesinin kurul üyeliği de sona erer.

Madde 10. Milletvekilliği

a-      Oyunun istediği, gereken yeterlilikleri sağlayan ve partide 1 ayını dolduran her parti üyesi milletvekili olma hakkına sahiptir. Parti kuruluş ayında geçici olarak f bendi geçerlidir.

b-      Milletvekili olmak isteyen üyeler her seçimden önceki 1 hafta içerisinde yapılan parti genel kurulunda kararlaştırılır. Toplantı tarihi parti genel başkanı tarafından kararlaştırılarak üyelere resmi yayın organları üzerinden duyurulur.

c-      Parti başkanı, partinin seçime girdiği tüm ülke bölgelerinde kontenjanların doldurulması ile mükelleftir. Bu doğrultuda, genel kurul sonrası kontenjanlarda eksiklik görülürse parti başkanı eksik bölgelere milletvekili adayı göstermekle yükümlüdür.

d-     Milletvekilleri kanun tekliflerinde parti MKYK kararları doğrultusunda oy vermekle yükümlüdürler.

e-      MKYK kararı olmadığı takdirde vekiller diledikleri oyu vermekte serbesttirler.

f-       Kuruluş ayı hariçtir.(Geçici)

Madde 11. Milletvekilliği görev süresi

a-      Seçilen vekiller 1 ay boyunca parlamentoda hizmet etmekle yükümlüdürler.

b-      Vekiller parlamentodan geçerli bir sebepleri, parti başkan ve MKYK onayı olmadan istifa ettikleri takdirde, disiplin kuruluna sevk edilerek ihtar veya para cezası alabilirler.

c-      Milletvekilleri parti genel kurulu ve/veya genel başkanın onayıyla birden çok dönem vekillik yapabilirler.

Madde 12. Parti içi iletişim

  1. Parti içi iletişim, eRepublik resmi parti kanalı, MKYK msn grubu ve Parti msn grubu ile gerçekleştirilir.
  2. Bu kanallar haricinde parti üyelerinin teklifi ve ortak kararı ile değişik iletişim kanalları oluşturulabilir.
  3. Parti genel kurulu, disiplin kurulu ve MKYK nın bu iletişim kanalları haricinde aldığı kararlar geçersiz sayılacaktır.
  4. Parti iletişim kanallarının vatandaşlara ve üyelere duyurularak tanıtımının yapılması genel başkanın sorumluluğundadır.

Madde 13. Üyelerin görev ve sorumlulukları

a-      Oyun kuralları gereği Merkez Türkiye Partisi’ni kendine yakın bulan her vatandaş parti üyesi olabilir.

b-      Oyun kurallarını ihlal eden parti üyeleri parti iletişim kanallarından ihraç edilerek, kusuruna göre oyun yöneticilerine bildirilir ve oyundan ihraç edilmesi sağlanır.

c-      Üyeler parti genel kurulunun aldığı kararların uygulanmasına yardımcı olmalıdırlar.

d-     Üyelerden parti organizasyon ve etkinliklerine durumları müsaade ettiği sürece katılmaları beklenir. Ancak hiçbir üye parti organizasyonlarında çalışmaya zorlanamaz.

e-      Üyelerden parti iletişim kanallarında bulunmaları, parti içinde aktif görev almaları, kararlar, tüzük değişikliği, milletvekillerinin belirlenmesi gibi önemli toplantılara katılmaları ve görüş bildirmeleri, gerektiğinde oy kullanmaları beklenir.

f-       Üyelerden parti başkanlık seçimlerinde oy kullanmaları beklenir.

g-      Üyelerden Milletvekili seçimleri ve devlet başkanlığı seçimlerinde partinin destekledikleri adaylar için oy kullanmaları beklenir.

h-      Parti görüşlerine aykırı hareket eden üyeler, iletişim kanallarında küfür, hakaret vb. fiillerde bulunan üyeler iletişim kanallarından engellenerek disiplin kuruluna sevk edilir. Bahsi geçen fiiller oyun dahilinde gerçekleştirildiği takdirde üye oyun yöneticisine bildirilir.

i-        Üyelerin görev ve sorumlulukları başlığı altındaki tüm maddeler, parti başkanını, MKYK üyelerini, Disiplin kurulu üyelerini ve parti üyelerini bağlayıcıdır.

Madde 14. Parti organizasyonları

a-      Merkez Türkiye Partisi, üyelerinin yararına olacak şekilde organizasyonlar kurup çeşitli alanlarda şirket faaliyetleri gösterebilir, yardımlaşma organizasyonları kurabilir.

b-      Parti organizasyonları MKYK onayı ile genel başkanın sorumluluğundadır.

c-      MKYK, dilediği takdirde organizasyon hesaplarının yönetimini profesyonel gruplara devredebilir veya kurul içerisinden atayabilir.

d-     Parti üyeleri hiçbir şekilde parti şirketlerinde çalışmaya zorlanamazlar.

e-      Parti organizasyonlarına, üyelerden talep edilmedikçe veya parti başkanı tarafından onaylanmadıkça, bağış yapılması organizasyonun bekası açısından yasaklanmıştır.

f-       Organizasyon hesabında bulunan her türlü taşınır, taşınmaz varlık MKYK üyeleri ve parti başkanı onayı olmadıkça kişisel hesaplara aktarılamaz. Ancak organizasyon yöneticisi kendisine MKYK veya Başkan tarafında yetki verilirse organizasyon hesaplarından ihtiyacı olan üyelere yardımda bulunabilir.

g-      Organizasyonların bekası açısından şirketlerde sahte hesap çalıştırılmaması organizasyon yöneticisinin sorumluluğundadır.

h-      Organizasyon yöneticisi, usulsüzlüğü tespit edildiği takdirde parti başkanı veya 2 MKYK üyesi onayıyla disiplin kuruluna sevk edilir. Disiplin kurulu parti zararının tazmin edilmesine ek olarak, yöneticiye kusurun büyüklüğüne göre ihtar, görevden alma ve partiden ihraca kadar yaptırım uygulayabilir.

i-        Parti organizasyonlarının temel sorumluluğu MKYK üyelerindedir ve MKYK dilediği takdirde salt çoğunluk kararı ile organizasyonları inaktif hale getirebilir, şirketleri satabilir, şifre değişikliği yapabilir, organizasyon yöneticisini görevden alabilir.

Madde 15. Tüzüğün geçerliliği ve süresi

a-      Parti tüzüğü hazırlandıktan sonra MKYK üyeleri tarafından okunur, gerekli düzeltmeler, ekleme ve eksiltmeler yapılarak parti genel kurulunun onayına sunulur. Genel kurulda nitelikli çoğunluk (2/3’ünün) onayı ile yürürlüğe girer.

b-      Tüzük, MKYK salt çoğunluğunun teklifi ve genel kurul kararıyla değiştirilebilir.

c-      Yürürlüğe giren parti tüzüğü değiştirilmedikçe yürürlükte kalır ve tüm üyeleri bağlayıcıdır.

d-     Üyelerin tüzük ihlali durumunda ilgili üye 8. maddenin c,d,e ve g bentleri uyarınca yetkili kurullar tarafından disipline sevk edilir.

a-      Parti organizasyonlarına, üyelerden talep edilmedikçe veya parti başkanı tarafından onaylanmadıkça, bağış yapılması organizasyonun bekası açısından yasaklanmıştır.

b-      Organizasyon hesabında bulunan her türlü taşınır, taşınmaz varlık MKYK üyeleri ve parti başkanı onayı olmadıkça kişisel hesaplara aktarılamaz. Ancak organizasyon yöneticisi kendisine MKYK veya Başkan tarafında yetki verilirse organizasyon hesaplarından ihtiyacı olan üyelere yardımda bulunabilir.

c-      Organizasyonların bekası açısından şirketlerde sahte hesap çalıştırılmaması organizasyon yöneticisinin sorumluluğundadır.

d-     Organizasyon yöneticisi, usulsüzlüğü tespit edildiği takdirde parti başkanı veya 2 MKYK üyesi onayıyla disiplin kuruluna sevk edilir. Disiplin kurulu parti zararının tazmin edilmesine ek olarak, yöneticiye kusurun büyüklüğüne göre ihtar, görevden alma ve partiden ihraca kadar yaptırım uygulayabilir.

e-      Parti organizasyonlarının temel sorumluluğu MKYK üyelerindedir ve MKYK dilediği takdirde salt çoğunluk kararı ile organizasyonları inaktif hale getirebilir, şirketleri satabilir, şifre değişikliği yapabilir, organizasyon yöneticisini görevden alabilir.

Madde 15. Tüzüğün geçerliliği ve süresi

a-      Parti tüzüğü hazırlandıktan sonra MKYK üyeleri tarafından okunur, gerekli düzeltmeler, ekleme ve eksiltmeler yapılarak parti genel kurulunun onayına sunulur. Genel kurulda nitelikli çoğunluk (2/3’ünün) onayı ile yürürlüğe girer.

b-      Tüzük, MKYK salt çoğunluğunun teklifi ve genel kurul kararıyla değiştirilebilir.

c-      Yürürlüğe giren parti tüzüğü değiştirilmedikçe yürürlükte kalır ve tüm üyeleri bağlayıcıdır.

d-     Üyelerin tüzük ihlali durumunda ilgili üye 8. maddenin c,d,e ve g bentleri uyarınca yetkili kurullar tarafından disipline sevk edilir.

Kategoriler:Parti Tüzüğü

Merkez Türkiye Partisi Logo Tasarım Yarışması (Ödül 3 Altın)

Sevgili eTürkiye Vatandaşları;

Dün itibari ile sizlere duyurduğumuz yeni partimizin logo tasarımı için bir yarışma başlatıyoruz. Parti üyelerimizin yaptığı logo tasarımlarını bir anket ile siz değerli vatandaşlarımızın değerlendirmelerine sunacağız. Bu ankette en çok oyu alan logo parti logosu olarak belirlenecektir.

1. seçilen logo yapımcısına nacizane 3 altın parti organizasyonumuz tarafından hediye edilecektir.

Yapılan logoların bu gün TSİ 21:00‘a kadar blackwhitebjk@homail.com.tr adresine göndermenizi rica ederiz.

Not: Kimse zannetmesin ki logo yapamıyoruz. Amacımız parti üyeleri ile birlikte hareket etmektir.

Merkez Türkiye Parti Başkanı
Soliders_of_Besiktas

Kategoriler:Parti Haberleri

eTürkiye Siyasetinde Yeni Bir Soluk (Merkes Türkiye Partisi)

Sevgili eTürkiye Vatandaşları,

Sizlere yeni partimizi duyurmaktan onur duyarız. Partimizin amacı ülkede ki düzensizliğe düzen olmaktır. Partimizin görüşü merkez sağ olarak belirlenmiştir.

eTürkiye’nin Dünya üzerindeki elinin daha güçlü olması için bu yolda bulunuyoruz. Bu yola çıkarken geçmişe sünger çekip sıfırdan düzgün bir çizgide ilerlemeyi hedef alarak adımlarımızı attık.

Güçlü kadromuz ve tecrübemizle bu boşluğu doldurmaya siz aziz milletimize hizmet etmeye adayız. Unutulmamalı ki siyaset boşluk kaldırmaz. Kısır döngü içersinde yapılan siyaseti reddediyoruz. Asla, dün dündür bugün bugündür gibi bir anlayış bizim politikamız olamaz. Çünkü biz , geçmişi unutmadan geleceği yaşayan bir kadroyuz. Bu bizim en büyük farkımız.

Unutulmamalıdır ki; siyaset problem üretme değil, problemleri çözme sanatıdır.

Biz proje partisi olacağız. Biz ülkemize gerek siyasi, gerek askeri, gerekse iktisadi konularında proje ve fikir üreten üretken bir parti olacağız.

Aziz milletimiz, ülkenin sağ-sol gibi bir kutuplaşma içine sokulmasına karşıyız. Asla bu oluşumlarda olmayacağız. Muhalefet anlayışımız, yıkıcı değil yapıcı nitelikte olacaktır.

Önce insan. Çünkü “milletini yaşat ki devlet yaşasın” temel politika ve anlayışımızdır.

Partimiz eTürkiye siyasetinde fark yaratacaktır. Bunu hep birlikte göreceğiz. Parti içinde Merkez Karar Yönetim Kurulu kurulmuştur. Bu kurul üyeleri ülkenin kendi alanlarında en uzman kişilerden oluşmaktadır.

Bu parti lider partisi değil, kadro partisidir. Şahıslar ile değil kollektif bir siyaset anlayışıyla yönetilecektir.Kararlar MKYK’da görüşülerek alınacaktır.

Vekil adaylarımız, MKYK’da görüşülerek belirlenecektir.

Biz ülkemiz için büyük hizmetler yapacağımıza inandık, şimdi siz de inanın aziz milletimiz.

Yeni bir heyecan, yeni vizyon ve güçlü kadromuz ile siz milletimiz karşısına çıkmaktan gurur duyuyoruz.

Söz milletin , karar milletin.

Parti logo kurulumunda hazırladığımız örnekleri parti üyelerimizin anketine sunup, sizlerin vereceği karar doğrultusunda belirleyeceğiz.

Parti Başkanı
Soliders_of_Besiktas

MKYK ÜYELERİ
1.MooN-StaR
2.Soliders_of_Besiktas
3.burakkocamis
4.byoras
5.Kemal Ergenekon
6.muratt61
7.Murathan66
8.KemanKesh
9.Cihan-ı Derya
10.polatcan
11.panturkiye
12.Kereviz
13.sincee1453

Msn Grubumuz: group1287467@groupsim.com

Sohbet Kanalımız: http://www.erepublik.com/tr/chat/room/664

Organizasyon Linki: http://www.erepublik.com/en/organization/3392737

Parti Anasayfamız: http://www.erepublik.com/en/party/sosyal-demokrasi-partisi-751/1

Milletvekili Seçimleri İçin Adaylık Başvurusu Linki: http://bit.ly/mtpva

Kategoriler:Parti Haberleri